Vytvorili sme koncept materskej školy, ktorý  u detí presadzuje návrat k tradičnému spôsobu života, a návrat k našim slovenským koreňom. Oboznamujeme  sa so slovenskými tradíciami, folklórom, kultúrnym dedičstvom a prírodným bohatstvom Slovenska.

Obhospodarujeme  vlastnú úžitkovú záhradu v Bratislave, ktorá priamo hraniční s chránenou krajinou oblasťou Dunajské Luhy aby sme taktiež dopriali najmenším  pobyt v prírode. Zakladáme vyvýšené záhony s bylinkami na podporu mestských včielok, zúčastňujeme sa na ekologických projektoch, separujeme odpad, zakladáme vermikompostéry, napájatká pre vtáčiky v meste, učíme sa ako ochraňovať ohrozené druhy.
Chceme naučiť deti pestovať rôzne druhy ovocia a zeleniny, aby sa deti zdravo stravovali a naučili sa samostatnosti v stravovaní. Máme za cieľ, aby deti dokázali pestovať vlastné potraviny, zberať ich a hlavne deťom chceme ukázať, aká je práca v záhrade a pestovanie krásna a užitočná činnost, ktorá prináša osoh a radosť.

 Našim zámerom je vytvoriť predškolské vzdelávanie s mestským typom pestovania vlastnej úrody takzvanú farmársku škôlku, hravé, priateľské, rešpektujúce, otvorené a podnecujúce zdravé prostredie pre všetky deti. Náš zámer je učiť deti zodpovednosti za túto planétu, za prostredie v ktorom žijú a to na základe detskej zvedavosti, fantázie a hlavne chuti učiť sa prostredníctvom svojej samostatnosti a individuality.